Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dla CAPITAL SERVICE S.A. ogromne znaczenie ma zapewnienie prywatności osób odwiedzających stronę internetową www.sprintpozyczka.pl oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Spółka posługuje się w tym zakresie przyjętymi standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.sprintpozyczka.pl Administratorem danych osobowych Użytkownika www.sprintpozyczka.pl jest CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony).

Dane uzyskiwane przez CAPITAL SERVICE S.A., poprzez stronę www.sprintpozyczka.pl

CAPITAL SERVICE S.A. zbiera dane osobowe w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Zgromadzone dane osobowe Użytkowników obejmują:

 • imię i nazwisko
 • telefon
 • adres email
 • numer PESEL
 • numer dowodu osobistego
 • adres zamieszkania
 • stan cywilny
 • liczba dzieci
 • dane dochodowe i wydatki
 • dane dotyczące zatrudnienia
 • dane do wypłaty pożyczki

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy. Podanie nieprawdziwych informacji i danych wprowadzających w błąd CAPITAL SERVICE S.A. może rodzić odpowiedzialność karną. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez CAPITAL SERVICE S.A. zgodnie z udzieloną zgodą oraz w prawnie usprawiedliwionym celu lub na podstawie ustawowych przesłanek dotyczących przetwarzania danych osobowych. Powyżej wymienione dane udostępniane przez Użytkowników są chronione i będą przetwarzane przez CAPITAL SERVICE S.A. przez okres niezbędny do wykonywania umowy. Ponadto – tylko wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Osoba, która podała swoje dane osobowe, ma w każdym czasie prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru danych CAPITAL SERVICE S.A., jeśli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wykorzystywanie dostarczonych danych

Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania Umowy. Ponadto we własnym celu marketingowym CAPITAL SERVICE S.A. (dotyczącym produktów i usług administratora danych osobowych), w związku z przeprowadzaniem badań w celach księgowych, statystycznych i archiwalnych, w tym także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

Przekazywanie uzyskanych danych innym podmiotom

CAPITAL SERVICE S.A. nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim z wyłączeniem organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracji państwowej, jak również z wyłączeniem okoliczności, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Umowy – w takim wypadku CAPITAL SERVICE S.A. oraz może udostępnić dane osobowe firmom kurierskim i pocztowym, windykacyjnym oraz Biurom Informacji Gospodarczej oraz partnerom biznesowym po uprzednim wyrażaniu zgody przez Użytkownika.

Ile pieniędzy potrzebujesz?
Na ile miesięcy?
Kwota do wypłaty: 1500
Łącznie do spłaty: 1693
Wysokość raty: 293
RRSO: 124.01 %
Stopa odsetek: 10.00 %
Odsetki: 282.17
Prowizja: 2450.00
Data pierwszej raty: 02 luty 2017
Data ostatniej raty: 02 luty 2018
złóż wniosek na